Linebreak Terms Conditions

Vilkår og BetingelserVersjon: 5,0
Sist oppdatert: 02.07.2018

1. Generelt

1.1.
Dette nettstedet, InterCasino, («nettstedet») er operert av Dumarca Gaming Limited («vi», «oss» eller «Dumarca»), et selskap registrert under lovverket til Malta med (registreringsnummer: C50898) og registrert kontor: The Emporium, Level 4, St Louis Street, Msida, MSD1421, Malta.

1.2
Dumarca er autorisert og regulert av:

a. med hensyn til tjenester som tilbys til danske innbyggere, Spillemyndigheden, lisensnummer 15-3289564, utstedt av den Danske Spillemyndigheden i Danmark den 10. Januar 2018;
b. med hensyn til tjenester som tilbys til innbyggere i Storbritannia, en fjernspill-lisens med lisensnummer 039408, utstedt av Gambling Commission of Great Britain; og
c. med hensyn til tjenester som tilbys alle andre kunder, Malta Gaming Authority, under lisensnummer MGA/CL1/552/2009 utstedt den 5. desember 2010, MGA/CL1/1005/2014, MGA/CL1/1006/2014, MGA/CL1/1007/2014, MGA/CL1/1008/2014 utstedt den 10. oktober 2014, MGA/CL1/1209/2016, MGA/CL1/1211/2016 og MGA/CL1/1212/2016 utstedt den 29. september 2016 under Remote Gaming Regulations (LN176/2004).

1.3
Disse vilkår og betingelser (Vilkår & Betingelser) styrer tilgang til, og bruk av, nettstedet, og utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom Dumarca og deg som registrerende spiller («deg» eller «bruker»). Ved å bruke vår nettside godkjenner du å være bundet av disse Vilkår og betingelser. Disse Vilkår og Betingelser gjelder for all spilling hos oss via alle enheter, inkludert nedlastbare applikasjoner på mobile enheter.

1.4
Disse Vilkår og Betingelser er kategorisert som en veiledning for bruker for enkel referanse og forståelse. Det er viktig at brukeren gjør seg kjent med disse Vilkår og Betingelser. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse Vilkår og Betingelser, ber vi deg vennligst ikke bruk nettstedet.

1.5
Disse Vilkår og Betingelser inkluderer og inneholder en rekke tilleggsbetingelser, som følger:

• regler for et spill du velger å delta i («Regler»);
• Våre kampanjevilkår, som gjelder for spesifikke kampanjer fra tid til annen («Kampanjevilkår»); og
• Vår personvernpolicy, som angir vilkårene vi følger når vi behandler personlige opplysninger vi samler inn fra deg eller som du gir oss.

1.6
I det tilfellet der det skulle bli en konflikt mellom våre Vilkår og Betingelser og noen av reglene, Kampanjevilkår og/eller vårt Personvern, vil bestemmelsene i de regler, Kampanjevilkår og eller vårt Personvern gjelde (kun i det tilfellet).

1.7
Vi kan oppdatere disse Vilkårene og Betingelsene fra tid til annen. Dumarca vil varsle deg om eventuelle vesentlige oppdateringer av disse Vilkår og Betingelser før de trer i kraft, og neste gang du logger deg på kontoen din, må du godta de reviderte Vilkår og Betingelser for å fortsette å spille på nettstedet. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse oppdaterte Vilkår og Betingelser, bør du stenge din konto og ta ut eventuell tilgjengelig saldo. Vi kan gjøre mindre endringer i disse Vilkår og Betingelser fra tid til annen og du anbefales å jevnlig gå igjennom disse Vilkår og Betingelser, sammen med de spesifikke reglene for hvert spill du velger å spille, for å holde deg oppdatert med eventuelle endringer. Du kan enkelt identifisere om disse Vilkår og Betingelser har endret seg ved å referere til [versjonsnummer og] dato for de nåværende Vilkår og Betingelser som er oppgitt øverst på denne siden.

2. Åpning av konto og verifikasjon

2.1
Å åpne en konto på nettstedet krever at brukeren registrering kontoen personlig. Du må være i lovlig alder (18 år eller eldre hvis nødvendig i jurisdiksjonen der du bor) for å åpne og benytte deg av en konto hos oss. Du må også ha mental evne til å ta ansvar for dine egne handlinger og inngå en håndhevbar kontrakt med oss. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at en hvilken som helst konto drives av noen under 18 år, vil kontoen umiddelbart bli stengt, og alle midler som er deponert, vil bli returnert til mindreårige (eventuelle gevinster som allerede er utbetalt trekkes ifra).
2.2
Det er ditt ansvar å avgjøre den juridiske statusen til internettgambling i din jurisdiksjon og ta avgjørelser i henhold til dette. Tilgangen på Nettstedet i en bestemt jurisdiksjon utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon fra Dumarca for å bruke tjenestene som tilbys av Nettstedet. Du må ikke maskere, skjule, anonymisere eller skjule din IP (det vil si ved å bruke en VPN) mens du bruker nettstedet. Dumarca påtar seg intet ansvar i forhold til handlinger av spillere der internett gambling er ulovlig og / eller som bryter med denne klausul i Vilkår og Betingelser. Brukere bosatt i Malaysia, Kina, Hong Kong eller USA, har ikke lov til å åpne en konto. Vi tillater ikke at kontoer åpnes av, eller brukes fra, Brukere fra bestemte jurisdiksjoner (inkludert USA). Listen over jurisdiksjoner bestemmes av lovligheten av online gambling i de aktuelle landene og kan endres av oss fra tid til annen. I tillegg kan enkelte av våre spill bare bli åpnet og spilt i noen jurisdiksjoner.

2.3
Du må sende inn den riktige personlige informasjonen som ble bedt om under registreringen, inkludert ditt fulle navn, hjemmeadresse, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer og relevant betalingsinformasjon. Det er ditt eget ansvar å sikre at informasjonen du oppgir er sann, fullstendig og korrekt, og at den holdes oppdatert.

2.4
Ved å godta disse Vilkår og Betingelser, godtar du at vi har rett til å utføre identitets-, kreditt- eller andre verifikasjonskontroller som vi med rimelighet kan kreve og / eller kreves av oss i henhold til gjeldende lover og forskrifter eller av reguleringsmyndigheter. Vi kan levere informasjonen du gir oss til autoriserte kredittreferansebyråer, tjenester for identitetsverifisering og / eller svindelforebyggende byråer for å bekrefte identiteten din. Vi kan også foreta telefonbekreftelse med deg. Slike opplysninger vil bli behandlet i samsvar med vår personvernpolicy.

2.5
Du samtykker i å gi oss all informasjon vi ber om å bistå med for bekreftelseskontrollene, og vi forbeholder oss retten til å be om dokumenter for å verifisere følgende: (i) din identitet, for eksempel en gyldig fotografisk ID (f.eks. En kopi av ditt pass eller sertifikat); (ii) din boligadresse (for eksempel kopier av kontoutskrifter og / eller kommunale regninger datert de siste tre månedene); og (iii) bevis på eierskap / autorisasjon til å bruke en bestemt betalingsmåte (for eksempel et skjermbilde av kontoen (dvs. Neteller) som tilsvarer betalingsmetoden). Vi kan be om at du gir noen av disse dokumentene sertifisert for å bekrefte deres troverdighet. Vi kan også bruke ytterligere verifikasjonsverktøy som er tilgjengelige for oss for å verifisere ektheten av eventuelle dokumenter du gir oss. Videre forbeholder vi oss retten til å nekte slike dokumenter hvis vi har rimelig grunn til å tro at dokumenter som du har gitt ikke er ekte eller er unøyaktige. Dumarca forbeholder seg retten til å begrense enhver konto til den relevante verifikasjonskontrollen er utført til vår rimelige tilfredsstillelse og til standarden som kreves av oss i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dumarca forbeholder seg retten til å lukke kontoen din og returnere eventuell gjenværende saldo dersom verifikasjonskontrollene ikke er utført til vår rimelige tilfredshet innen 30 kalenderdager fra vår første forespørsel om dokumenter.

2.6
Inntil noen bekreftelseskontroller er blitt tilstrekkelig gjennomført, vil eventuelle uttaksforespørsler du foretar, stå på vent. Når du har bekreftet identiteten din, vil uttaksforespørselen bli gjennomført. Hvis kontoen din er begrenset til ikke å levere informasjon om aldersbekreftelse, kan du trekke tilbake eventuelle gjenværende midler (unntatt gevinster på kontoen din) uten å oppgi en slik bekreftelse, og kontoen din vil bli stengt.

2.7
Vi overholder gjeldende databeskyttelseslover med hensyn til personlig informasjon du gir til oss, og vi vil bare bruke dine personlige opplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.

2.8
Dumarca kan, etter eget skjønn, nekte å åpne en konto for ethvert individ.

3. Bruk av din konto

3.1
Du godtar å overholde disse Vilkår og Betingelser til enhver tid, og spesielt, ikke til:

• bruk av nettstedet til annet enn for din egen personlige bruk, og ikke å opptre i interesse til noen tredjepart;
• å benytte seg av ulovlige opptjente midler;
• registrere kontoer og gjøre innskudd med bank/kredittkort som Bruker ikke er autorisert til å bruke;
• prøve å hacke Dumarca nettstedet eller endre dets kode på noen måte;
• utøve noen kriminell atferd mot Dumarca, dets tilknyttede selskaper og dets brukere; og / eller
• velg et brukernavn som bryter med våre varemerker eller firmanavn, eller som er fornærmende eller støtende mot våre andre brukere.


3.2
Du kan kun ha en konto på nettstedet. Brukere som av en eller annen grunn har to eller flere kontoer, bør informere oss omgående. Hvis vi identifiserer en hvilken som helst bruker med mer enn en konto, lukker vi eventuelle duplikatkontoer og returnerer eventuelle uttakbare midler. Hvis vi har grunn til å tro at en eller flere kontoer har blitt åpnet med det formål å villede eller bedra i Dumarca, kan vi avbryte eventuelle ventende transaksjoner i forbindelse med slik adferd, og lukke alle kontoene.

3.3
Dumarca aksepterer innsatser i en rekke forskjellige valutaer. Du må velge en valuta som standard valuta for kontoen din. Eventuelle betalinger mottatt av Dumarca i en annen valuta enn den du har valgt, vil bli konvertert til den valutaen du valgte ved den gjeldende valutakursen. Vær oppmerksom på at du vil stå for eventuelle kostnader ved endring av valuta.

3.4
Bruker må holde sin innloggingsinformasjon og passord hemmelig til enhver tid. Vi vil ikke holdes ansvarlige for uautorisert tilgang til kontoen din, hvis du ikke beskytter denne informasjonen. Vi har rett til å anta at alt spill på kontoen din er fra deg.

3.5
Du kan når som helst logge deg på kontoen din og se kontohistorikken din, inkludert innskudd, bonuskreditter, gevinster, innsatser og uttak. Skulle du legge merke til eventuelle feil, bør du umiddelbart underrette Dumarca slik at de kan vurderes og utbedres etter behov.

3.6
Hvis ingen transaksjon er registrert på kontoen din i tolv (12) påfølgende måneder, vil kontoen din bli ansett som inaktiv. Hvis Dumarca ikke kan kontakte deg etter å ha gjort rimelige forsøk på å gjøre det, når kontoen din er "inaktiv", belaster vi en administrativ avgift på kontoen din for hver måned på 50 kr. Dumarca har ingen forpliktelse til å returnere gebyrer trukket på denne måten, da de ikke lenger anses å være kundens midler når de er trukket fra. Avgifter på inaktive kontoer kan bringe kontosaldoen til null. Firmaet forbeholder seg retten til å bruke disse avgiftene til å finansiere arbeid for ansvarlig spill.

Administrative avgifter vil kun refunderes ved bevis på helsemessig hindring i den inaktive perioden.

3.7
Du har ikke lov til å overføre, selge og / eller opprette kontoer til / for andre brukere. Hvis vi har rimelig grunn til å tro at slik aktivitet har skjedd, forbeholder vi oss retten til å suspendere og / eller lukke gjeldende konto.

4. Innskudd og uttak 4.1
For å overholde gjeldende lover og våre regulatoriske krav, må du bare bruke debet- eller kredittkort og andre betalingsmåter som er gyldige og lovlig tilhører deg. Skulle vi identifisere eller ha rimelig grunn til å tro at en betalingsmetode ikke tilhører deg, forbeholder vi oss retten til å lukke kontoen din og annullere eventuelle gevinster som oppstår fra de relevante innskuddene.

Ved innskudd via kreditt- og debetkort, kan du etter vårt eget skjønn bli bedt om å sende inn en kopi av forsiden og baksiden av det aktuelle kredittkortet, som bare viser de første seks og fire siste sifrene på forsiden og der CVV2 nummeret fra baksiden er tildekket.

4.2
Vi holder alle kunders midler avskilt fra selskapets midler i en akkreditert bankinstitusjon. I henhold til regel 40 (3) i Remote Gaming Regulations (L.N. 176 av 2004), har banken bekreftet at midlene dine bare er holdt for dette formålet og:

a) de vil ikke forsøke å håndheve eller utføre, noe gebyr, avskrivning, avregning eller annet krav mot ovennevnte konto(er); og
b) det vil ikke kombinere kontoen(er) med annen konto med hensyn til eventuell gjeld som Dumarca skylder.

I tilfelle av konkurs, er pengene dine derfor beskyttet.

4.3
Du bør kun sette inn penger på kontoen din med det formål å inngå en gambling transaksjon. I tilfeller der vi med rimelighet tror at du legger inn penger uten noen intensjon om å inngå en gambling-transaksjon, kan vi undersøke kontoen din i samsvar med disse Vilkår og Betingelser.

4.4
Vi forbeholder oss retten til å avvise en gambling-transaksjon dersom kontoen din er begrenset etter vårt rimelige skjønn. Alle gambling-transaksjoner inngås etter eget skjønn.

4.5
Ingen renter betales på kontosaldoer, uavhengig av beløpet på kontoen din. Derfor bør du på ingen måte behandle Dumarca som en finansinstitusjon.

4.6
Ingen kreditt er tillatt. Det er ditt ansvar å opprettholde tilstrekkelige midler på kontoen din, og kun satse de pengene du har. Gambling-transaksjoner vil ikke bli bekreftet hvis det ikke er nok penger på kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å annullere enhver innsats som kan ha blitt utilsiktet plassert eller akseptert, dersom kontoen din ikke har tilstrekkelige midler til å dekke hele innsatsen.

4.7
Som det kreves i henhold til våre regulatoriske forpliktelser, kan vi be om mer informasjon om kilden til eventuelle midler deponert av deg. Dette kan inkludere kopier av bankerklæringer, lønnsslipp og / eller ytterligere bevis på annen finansieringskilde, for eksempel bevis på salg av eiendom eller testamente). Hvis vi ber om informasjon om din kilde til midler, må du oppgi informasjonen innen 28 dager. Hvis du ikke oppgir den forespurte informasjonen i løpet av den oppgitte perioden, kan vi begrense tilgangen til kontoen til informasjonen er gitt og bekreftet av oss. Dumarca kan, med rimelighet, begrense eller lukke enhver konto der svaret på slike forespørsler ikke er tilfredsstillende. Vi kan også videreformidle slik informasjon til enhver relevant myndighet dersom det er nødvendig å gjøre det ved gjeldende lover.

4.8
Hvis Dumarca feilaktig krediterer kontoen din med gevinster som ikke tilhører deg, enten det skyldes en teknisk feil, menneskelig feil eller på annen måte, vil det feilkreditterte beløpet forbli Dumarcas eiendom. Hvis du, før vi blir oppmerksomme på feilen, har gjort uttak på midler som ikke tilhører deg, uten at det berører noen annen løsning og handling som kan være tilgjengelig for oss ved lov, utgjør det feilbetalt beløpet en gjeld fra deg til Dumarca. Ved feil kreditering, bør du umiddelbart informere Dumarca via e-post.

4.9
Bonusmidler kan krediteres kontoen din som en del av en kampanje, lojalitetsordning eller annen markedsføringskampanje. Disse bonusmidlene kan ikke gjøres uttak på / bli utbetalt direkte, men må brukes til å plassere innsatser på nettstedet. Avhengig av kampanjen, kan disse bonusmidlene konverteres til ekte penger etter å ha oppfylt et bestemt sett med kriterier for kampanjen. Vennligst se de spesifikke Kampanjevilkår.

4.10
Midler kan ikke overføres fra kontoen din til en annen brukers konto eller omvendt.

4.11
For å kunne gjøre et uttak fra spillerkonto, uansett sum, må hele summen av innskuddet være satset minst en gang. Dumarca forbeholder seg retten til å påføre et 30% behandlingsgebyr hvis et uttak er blitt godkjent før hele innskuddet er satset.

4.12
For uttak som beløper seg til $2.00 eller mer, kan du bli pålagt å gi oss en kopi av ditt foto ID (for eksempel et gyldig pass eller et offisielt identitetskort) som bekrefter identitet og alder, og en kommunal regning og / eller kontoutskrift datert innen de siste tre månedene, som bekrefter bostedsadresse.

4.13
Utbetalinger til kredittkort / debetkort er mulig for Visa eller Visa elektron. Dessverre har MasterCard for øyeblikket ikke denne funksjonaliteten.

4.14
I tråd med gjeldende lover, vil Dumarca kun overføre beløp på samme måte som pengene ble deponert inn på kontoen din.

4.15
Kreditt- / debetkortutbetalinger behandles til kortet (e) som opprinnelig ble brukt til innskudd. Skulle en bruker ha mer enn ett registrert kreditt- / debetkort, blir uttaket behandlet til hoved-kreditt- / debetkortet (den kontoen du har deponert mest ut av dine deponerte midler fra i løpet av de siste 6 månedene), forutsatt at uttak til dette kort er mulig (f.eks. ved MasterCard, der utbetalinger er ikke mulig).

4.16
Dumarca forbeholder seg retten til å pålegge en rimelig avgift som reflekterer sine direkte kostnader ved uttak under $50. Ytterligere ekstern bankbehandlingskostnader kan gjelde fra tid til annen, som kan være utenfor vår kontroll. e 4.20 i disse Vilkår og Betingelser.

4.17
Utbetalinger til kredittkort / debetkort tar vanligvis mellom 3 og 5 virkedager.

4.18
For din sikkerhet lagres aldri all kreditt- / debetkortinformasjon av Dumarca og sendes alltid på kryptert måte.

4.19
Uten å begrense vår evne til å stole på andre rettsmidler som kan være tilgjengelige for oss, kan vi kansellere noen av dine uttaksforespørsler eller annullere eventuelle gevinster hvis vi mistenker at du:

• agerer annet enn på egen hånd eller på annen måte i samspill med andre;
• engasjere seg i ulovlig eller bedragersk virksomhet; eller
• ikke overholder noen av disse Vilkår og Betingelser.


4.20
Innskudd til og uttak fra en konto skal til enhver tid gjøres gjennom en finansinstitusjon eller en leverandør av betalingsløsningen. Fremgangsmåtene, Vilkår og betingelser, tilgjengeligheten, gebyrene og behandlingstiden for innskudd / uttak kan variere avhengig av den aktuelle finansieringsinstitusjonen eller leverandør av betalingsløsninger. For ytterligere informasjon vennligst se her.

4.21
Brukere bør være oppmerksomme på de generelle vilkårene som gjelder for bruk av en E-PRO E-kupong.

E-PRO er en betalingsløsning levert av EMP Corp, en E-penge agent, basert på e-penger og e-lommebok.

E-PRO er en E-Voucher utstedt av EMP Corp, som videreselges av First Remit Limited (UK), en registrert virksomhet for pengetjenester med «Her Majesty's Revenue and Customs certificate number» 12679642 og fullstendig autorisert av UK Financial Conduct Authority (FCA) som en betalingsinstitusjon, med referanse 622935.

E-Pro e-Vouchers videreselges av First Remit, vises i kortoppstillingen som "Online betaling".

En E-VOUCHER lagrer elektroniske penger og genereres dersom EMP Corp involverer seg for å betale for tjenester tilbudt på SELGERENS NETTSIDE. Dersom leverandøren av betalingstjenesten er EMP Corp, vil transaksjonen resultere i opprettelse og kjøp av elektroniske penger. Dette er utstedt av et selskap som driver med elektroniske penger og brukes til å kreditere en e-lommebok.

5. Klager og tvisteløsning 5.1
Hvis du har noen klage angående Nettstedet eller noen av våre tjenester, kan du sende e-post til vår kundestøtte på support-no@intercasino.com eller ringe numrene nedenfor:

Malta: + 356 277 80428
Danmark: +356 277 80449
Sverige: + 46 8 124 51423
Storbritannia +442036080424

5.2
Dumarca vil forsøke å løse en eventuell klage omgående.

5.3
Hvis brukerne har en forespørsel med hensyn til en bestemt transaksjon, kan brukerne også kontakte Dumarca på support-no@intercasino.com med detaljer om den aktuelle transaksjonen. Dumarca vil gjennomgå enhver forespurt eller omstridt transaksjon omgående.

5.4
Eventuelle klager bør først rettet til vårt kundeserviceteam. Hvis du ikke er enig med beslutningen fra Kundeservice-teamet, kan du eskalere denne klagen til kundestøtteadministratoren på complaints@intercasino.com

Hvis du forblir utilfreds, kan du henvise kravet til vurdering ved hjelp av vår alternative tvisteløsningstjeneste (ADR) eCOGRA for et tvisteløsningsskjema, vennligst se ecogra.orgAlternativt; hvis du bor i EU Du kan hevde klagen din til Online Dispute Resolution (Online Dispute Resolution -ODR). ODR-plattformen vil hjelpe til med å løse klagen din ved å legge til rette for kommunikasjon mellom partene.

Vær oppmerksom på at i tilfeller der du har krav eller en tvist, hvor du ikke er bosatt i Storbritannia, kan du henvise uløste klager direkte til MGA (Malta Gaming Authority):
e-post: support.mga@mga.org.mt
Adresse: Malta Gaming Authority, Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta
Tel: +356 2546 9000

6. Ansvarlig spill 6.1
Du kan, etter eget skjønn, når som helst be oss om å ekskludere deg fra å plassere transaksjoner på Nettstedet for en bestemt tidsperiode. Du kan gjøre dette på nett, ved å besøke spillegrense-siden på kontoen din, eller ved å kontakte kundeservice. Ved å be oss om å ekskludere deg, anerkjenner du og godtar du at vi kommer til å suspendere kontoen og forhindre deg fra å spille på nettstedet for den ønskede perioden. Bruk av selvekskludering vil ikke påvirke noen ventende uttak, med mindre verifiseringsdokumenter blir forespurt i tråd med vår Know Your Customer-prosess.

Selvekskluderingen vil bli brukt på alle nettsteder som drives av Dumarca. Du kan utvide selvekskluderingen din til vår gruppe. Det kan være en kort forsinkelse ved bruk av selvekskludering på nettsteder som drives av andre medlemmer av vår gruppe. Vær oppmerksom på at selvekskludering ikke gjelder for nettsteder som ikke er oppført i vår gruppe, da disse selskapene ikke er medlemmer av vår gruppe. Hvis du ønsker å ekskludere deg fra disse nettstedene, vennligst kontakt den aktuelle operatøren, eller bruk GAMSTOP som beskrevet i 6.5 i disse Vilkår og Betingelser.

6.2
Når du selvekskluderer deg, forsøker vi å returnere dine uttakbare midler til deg. Hvis vi etter en rimelig periode ikke kan returnere dine uttakbare midler (fordi vi for eksempel ikke kan kontakte deg), kan vi donere det aktuelle beløpet til en veldedighet etter eget valg.

6.3
Det er ikke mulig for oss å overstyre eller fjerne noen selvekskluderingsperiode når den er satt. Bonuser kan utløpe under suspensjon av kontoen din; Vi kan ikke gjenopprette eventuelle utløpte bonuser når kontoen er aktivert igjen.

6.4
Hvis du ønsker å reaktivere kontoen din etter at perioden for selvekskludering er utløpt, kan du bare gjøre det ved å kontakte kundeservice og be om at selvekskluderingen skal oppheves. Enhver forespørsel om å fjerne selvekskludering etter at den angitte perioden er utløpt, vil være underlagt en "avkjølingsperiode", og kontoen din vil bli aktivert igjen etter denne. Ønsker du å forlenge selvekskluderingen, kan du gjøre deg ved å kontakte vår kundeservice.

6.6
Vi fjerner navn og detaljer fra eventuelle databaser vi bruker i markedsføringen vi har når du har blitt ekskludert, enten forespurt direkte hos oss eller via GAMSTOP. Vi vil ta alle rimelige skritt for å sikre at selvekskluderte kontoer ikke mottar markedsføringsmateriell fra oss. Det kan imidlertid være en kort forsinkelse mellom selvekskludering og markedsføringsmateriale som blir stoppet. Selvekskluderingen fra nettstedet vårt vil ikke påvirke markedsføringsinnstillingene dine med tredjeparter, blant annet med annonseringsnettsteder eller andre tredjepartsforetakere som vi ikke har kontroll over. Vi anbefaler på det sterkeste at du kontakter slike parter og velger ikke å motta markedsføringsmateriale fra dem. Vi anbefaler også at du vurderer å selvekskludere deg fra alle andre online spilloperatører som du har en konto hos, om du ikke har selvekskludert via GAMSTOP.

6.7
Skulle du velge å selvekskludere deg, vil vi ta alle rimelige skritt for å oppdage og forhindre deg i å registrere en ny konto på nettstedet. Du bør ikke forsøke å åpne en konto på et nettsted som drives av Dumarca eller et annet medlem av gruppen mens du har valgt selvekskludering. Eventuelle kontoer som ble funnet å være i bruk under en selvekskludering-avtale, blir stengt så snart en slik bruk er oppdaget.

6.8
Vi skal ikke ha noe ansvar eller ansvar for deg eller noen tredjepart for noen spilleaktivitet som skjer (inkludert å refundere eventuelle tap) hvis du omgår våre selvekskluderingsprosedyrer med uredelig opptjente midler eller ved bevisst feilgitt informasjon.

6.9
Time-Out
Du kan ta en midlertidig pause fra gambling på nettstedet (24 timer minimum). Du kan gjøre dette på nett, ved å besøke spillegrense-siden på kontoen din, under «steng kontoen». Ved bekreftelse av Time-Out vil kontoen din bli suspendert umiddelbart, og det er ikke mulig å logge inn før den valgte varigheten er utløpt.

6.10
Brukergrenser
Du kan etter eget skjønn velge å angi grenser for kontoen din. Du kan:

- Innskudd; sett en grense på beløpet du kan sette inn i løpet av en angitt tidsperiode; og / eller
- Økt: angi en grense for en aktiv økt for å bedre styre tiden du bruker på gambling; og / eller
- Tap: Sett en grense for hvor mye som kan gå tapt fra kontoen din av innskuddsmidler (dvs. gevinster subtraheres fra beløpet brukt) i en gitt periode.

Grenser som er angitt på kontoen din, blir ikke utvidet til noen annen konto du kan holde med Dumarca. Det er ditt ansvar å bruke grenser / selvekskludering som kreves på tvers av alle kontoene dine. Du vil ha mulighet til å søke om grenser på alle nettsteder som drives av medlemmer av vår gruppe, for å forlenge grensene, vennligst kontakt oss.
7. Stenge konto 7.1
Du kan stenge din konto når som helst ved å kontakte kundeservice support-no@intercasino.com, eller på nett ved å besøke Spillegrense-siden på din konto. Lukking via kundeservice vil bli gjennomført i løpet av 24 timer, og du vil motta en bekreftelse via e-post. Du er fortsatt ansvarlig for aktivitet på kontoen din mellom tidspunktet for din forespørsel og lukking av kontoen.

7.2
Hvis vi oppdager eller har rimelig grunn til å tro at du er engasjerende eller har engasjert deg i en eller flere av følgende aktiviteter:

(i) fusk (inkludert ved å telle kort eller utnytte et spill eller en spillfeil); og / eller
(ii) samvirke med andre eller forvride normal spill på noen måte (inkludert ved å samarbeide for å utnytte et spill eller en spillfeil, bruke "bots" eller lignende programvare eller manipulere programvare); og / eller
(iii) bedragersk oppførsel eller kriminell aktivitet (inkludert hvitvasking av penger eller kredittkort svindel); og / eller
(iv) bevisst brudd på disse Vilkår og Betingelser i bruken av nettstedet eller deltakelse i spillene,

så kan vi utføre en undersøkelse og begrense tilgang til kontoen din i påvente av utfallet (inkludert en ventende uttaksforespørsel). Hvis vi etter å ha undersøkt, tror med rimelighet at du var involvert i en av aktivitetene ovenfor, lukker vi kontoen din. Vi kan også lukke kontoen din under følgende omstendigheter:

(v) du ikke består verifiseringen eller kilden til midlene dine ikke er til vår rimelige tilfredsstillelse;
(vi) vi mener med rimelighet at du er mindreårig; eller
(vii) du har oppgitt feil eller villedende informasjon til oss.
Vi kan gi dine personlige opplysninger til en tredjepart som undersøker din aktivitet eller konto (som angitt i vår personvernpolicy).

7.3
Dumarca kan begrense, blokkere eller lukke kontoen din og beholde midler dersom det kreves av gjeldende lov.

8. Spesifikke regler for casinospill 8.1
Gevinster og kontosaldoer i «Spill for moro» -modus har ingen kommersiell verdi og kan ikke innløses i kontanter, kreditt eller annen type fordeler.

8.2
Hver bruker bestemmer verdien av deres innsatser, i samsvar med grensene for hvert kasinospill. Det er ditt ansvar å sørge for at alle detaljer i gambling-transaksjonen er riktige.

8.3
Nettstedet opererer med en tilfeldig tallgenerator (RNG), som garanterer et tilfeldig utfall for hvert spill og integriteten til produktet og spillene. RNG-ene er testet og verifisert for tilfeldighet av godkjente uavhengige tredjeparter. Både «Spill for moro» og «spill for ekte penger» -modusene bruker nøyaktig samme tilfeldige tallgiver.

9. Begrensning av ansvar 9.1
Du går inn på nettstedet, og deltar i spillene, på egen risiko. Nettstedet og spillene leveres uten garantier, betingelser eller garantier med hensyn til nøyaktigheten, uansett uttrykt eller underforstått.

9.2
Vi, våre styremedlemmer, ansatte, partnere, tjenesteleverandører:

(i) lover ikke at nettstedet eller spillene passer for deres formål;
(ii) lover ikke at nettstedet eller spillene er uten feil; og
(iii) lover ikke at nettstedet eller spillene vil være tilgjengelige uten avbrudd.

9.3
Hvis vi ikke overholder disse Vilkår og Betingelser, er vi ansvarlige for eventuelle tap eller skader du lider som er et forutsett resultat av den manglende overholdelse, men vi er ikke ansvarlige for tap som ikke kan forventes. Tap eller skade er forutsigbar dersom enten det er åpenbart at det vil skje eller hvis, da kontrakten ble gjort, både vi og dere visste at det kunne skje. Vi vil ikke være i strid med disse Vilkår og Betingelser, og heller ikke være ansvarlig for forsinkelse i å utføre eller unnlate å utføre noen av våre forpliktelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser, dersom en slik forsinkelse eller feil skyldes: (i) ditt brudd på disse Vilkår og betingelser; eller (ii) hendelser, omstendigheter eller årsaker utenfor vår rimelige kontroll.

9.4
Ingenting i disse Vilkår og Betingelser påvirker vårt ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet eller vårt ansvar for svindelaktig feilaktig fremstilling eller feilaktig fremstilling av en grunnleggende sak, eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lover.

9.5
Du bør bare bruke dette nettstedet for hjemmebruk. Hvis du bruker nettstedet til kommersiell eller forretningsformål, har vi ikke noe ansvar for deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, avbrudd eller tap av forretningsmulighet.

9.6
Dumarca forbeholder seg retten til å gjøre Nettstedet og / eller visse spill midlertidig utilgjengelige etter eget skjønn, og uten å gi varsel til Brukere. Dumarca er ikke ansvarlig for tap som brukeren kan pådra seg som følge av slik utilgjengelighet. Dumarca vil sikte på å gjenopprette tjenesten så snart det er rimelig mulig.

9.7
Med forbehold for avsnittene ovenfor og annet enn i forbindelse med betalingen av gevinster som er lovlig vunnet, skal vårt ansvar overfor deg i henhold til disse Vilkår og Betingelser ikke overskride:

• i tilfelle som angår en bestemt gambling-transaksjon, summen av satset beløpet; eller
• i tilfelle av andre saker, et samlet beløp på $2.00.

10. Tekniske feil 10.1
Dumarca vil til enhver tid gjøre sitt ytterste for å tilby en service av tilfredsstillende kvalitet, egnethet for formål og fullstendighet. Hvis brukeren av en eller annen grunn blir misfornøyd med noen av tjenestene som tilbys av Dumarca, kan brukeren kontakte Dumarca umiddelbart og varsle oss om problemet.

10.2
Dumarca kan ikke garantere at tjenesten aldri vil lide av feil; men vi forplikter oss til å rette opp problemet så snart det er rapportert eller så snart vi har mulighet. Hvis du opplever en feil i tjenesten, vennligst rapporter det til oss umiddelbart.

10.3
I tilfelle systemfeil eller feil, har Dumarca rett til å annullere alle innsatser og returnere den opprinnelige innsatsen til deg. Dumarca tar ikke ansvar for eventuelle feil eller problemer som oppstår på grunn av ditt utstyr, internettforbindelse eller internett.

10.4
I tilfelle av avbrutt, avsluttet eller misligholdt spill av hvilken som helst grunn, skal alle Brukers transaksjoner registreres nøyaktig på Dumarcas system. Eventuelle "uferdige spillrunder" blir gjenopprettet når de kommer tilbake til spillet. "Avsluttede spillrunder" blir ikke gjenopprettet, men resultatene kan enkelt hentes ved å kontakte vårt kundeserviceteam.

11. Andre bestemmelser 11.1
Alle immaterielle rettigheter ("IP-rettigheter") i Nettstedet tilhører utelukkende Dumarca eller et tredjeparts programvareleverandør. Din bruk av nettstedet gir deg ikke eierskap til noen immaterielle rettigheter på nettstedet eller i programvaren. IP-rettigheter omfatter alle immaterielle rettigheter, av alle typer eller natur, inkludert, uten begrensning, patent, opphavsrett, designrettigheter, varemerker, database rettigheter, søknader om noen av de ovennevnte, moralske rettigheter, knowhow, handelshemmeligheter, domenenavn, URL, handelsnavn eller andre immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter (og eventuelle lisenser i forbindelse med noen av de samme), enten registrert eller ikke, eller i stand til å bli registrert og om de eksisterer i ett eller flere bestemte land eller i noen annen del av verden.

11.2
Disse Vilkår og Betingelser er tilgjengelige på en rekke språk for informasjonsformål og enkel tilgang. Fra et juridisk perspektiv vil den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene råde over enhver annen språkversjon som er tilgjengelig.

11.3
Vi skal ikke være i strid med disse Vilkår og Betingelser og heller ikke ansvarlig for forsinkelse i å utføre eller unnlate å utføre noen av våre forpliktelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser der slike forsinkelser eller feil skyldes store hendelser, hendelser eller årsaker utover vår fornuftige kontroll . Dette inkluderer enhver streik, politisk krise, krig, naturlig katastrofe og metning av telekommunikasjonsnettene.

11.4
Hvis noen bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser holdes av enhver kompetent myndighet for å være ugyldig, ulovlig, urimelig eller uhåndterlig, skal bestemmelsen skilles fra disse Vilkår og Betingelser og alle andre bestemmelser, inkludert resten av bestemmelsen som gjelder (hvis gjeldende), skal forbli i full kraft og upåvirket av slik avvik.

11.5
Vi kan tildele eller på annen måte lovlig overføre noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser.

11.6
Disse Vilkår og Betingelser gjelder for deg individuelt og du skal ikke tildele, underlisensiere eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser.

11.7
Disse Vilkår og Betingelser, inkludert eventuelle tilleggsbetingelser eller regler som er uttrykkelig referert til i dem, utgjør hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til Nettstedet, og, lagre i tilfelle av svindel, erstatte all tidligere eller samtidig avtale, forståelse eller ordning mellom Du og oss, enten elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss med hensyn til Nettstedet.

11.8
Disse Vilkår og Betingelser er underlagt lovene i Malta. Partene (som er du og oss) er enige om at enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår ut av eller i forbindelse med disse vilkårene, eller brudd, oppsigelse eller ugyldighet av dette, skal bli underlagt de maltesiske domstolers eksklusiv jurisdiksjon.

bindelse med disse vilkårene, eller brudd, opphør eller ugyldighet av disse, skal sendes til den eksklusive jurisdiksjonen til maltesiske domstoler.
Download T&C
00:00

Support